Doa Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Anggota Keluarga Lainnya

Doa Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Anggota Keluarga Lainnya
Zakat fitrah. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
JABAR | 23 Mei 2020 12:21 Reporter : Ani Mardatila

Merdeka.com - Sebagai umat muslim, membayar zakat adalah sebuah kewajiban. Khususnya bagi mereka yang mampu dan berkelebihan.

Membayar zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Hal itu sering dianggap sebagai salah satu bentuk amal yang paling penting dan dari sudut pandang ekonomi, zakat telah terbukti menjadi cara ideal di mana kesetaraan ekonomi dapat dipertahankan dalam masyarakat.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." [Al-Quran 9:60]

Baca Selanjutnya: Keutamaan Zakat...

Halaman

(mdk/alz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami