Jadwal Sholat Tahajud Waktu Terbaik, Berikut Tata Cara Pelaksanaannya

Jadwal Sholat Tahajud Waktu Terbaik, Berikut Tata Cara Pelaksanaannya
ilustrasi sholat. qamarislamkhan.com
JABAR | 14 September 2021 15:15 Reporter : Novi Fuji Astuti

Merdeka.com - Selain sholat wajib, menjadi umat Islam juga kerap dianjurkan menjaga amalan sunnah seperti sholat sunnah. Di antara keutamaannya, sholat sunnah akan menutupi kekurangan pada shalat wajib. Salah satu sholat sunnah yang memiliki banyak keutamaan adalah sholat tahajud.

Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam yang terakhir, di mana orang yang terbiasa dengannya mendapatkan predikat sebagai orang yang shalih, sedangkan tujuan dari sholat tahajud adalah untuk melengkapi ibadah, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT terhadap berbagai kebutuhan dan keperluan seseorang sebagai manusia.

Beberapa keutamaan sholat tahajud adalah menjaga kesehatan rohani, amalan yang akan membantu di akhirat dan juga jembatan untuk masuk surga. Berikut ini informasi mengenai jadwal sholat tahajud waktu terbaik, lengkap dengan tata cara pelaksanaannya telah dirangkum dari Liputan6.com:

2 dari 5 halaman

Jadwal Sholat Tahajud

Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa shalat tahajud dilaksanakan setelah bangun tidur. Menurut Imam Syafi'i, shalat tahajud bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah tidur. Meskipun shalat ini hukumnya sunnah, namun Nabi SAW menjelaskan shalat ini memiliki keutamaan setelah shalat lima waktu. Sebuah hadis menyebutkan dari Abu Hurairah- semoga ridha Allah tercurahkan padanya-dari Rasulullah bahwasannya beliau pernah ditanya, "Apakah shalat yang lebih utama sesudah shalat lima waktu?" Beliau menjawab, "Shalat malam" (H.R. Muslim),

Adapun yang menjadi perintah dalam melaksanakan shalat tahajud tercantum dalam Alquran surat Al-isra'/17 ayat 79 yang memiliki arti:

"Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." (Q.S. al-Isra/17:79).

3 dari 5 halaman

Tata Cara Sholat Tahajud

1. Niat Shalat Tahajud

Sebenarnya tata cara sholat tahajud lengkap, tidak berbeda jauh dengan sholat sunnah pada umumnya. Sholat tahajud dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat dan seterusnya. Niat sholat tahajud yaitu sebagai berikut:

Ushallii sunnatat-tahajjudi rak’ataini (mustaqbilal qiblati) lillahi ta’aalaa.

Artinya :"Aku niat sholat sunnah tahajud dua rakaat (dengan menghadap kiblat) karena Allah Ta’ala.”

ilustrasi salat
©Shutterstock

2. Melakukan Takbiratul Ihram, Diikuti dengan Doa Iftitah

Pada umumnya, terdapat dua doa iftitah yang sering digunakan, di antaranya:

Allahuakbaru kabiiraw walhamdulillahi katsiran, wa subhaanallahi bukrataw wa’ashiila, innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha haniifam muslimaw wamaa anaa minal musyrikiina. Inna shalaati wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi Rabbil’aalamiina. La syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa anaa minal muslimiina.

Artinya: Allah Maha Besar dengan sebesar-besarny. Segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha Suci Allah pada pagi dan petang hari. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukanNya.

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada satu pun sekutu bagiNya. Dengan semua itu aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri.

Atau dapat menggunakan doa iftitah seperti berikut:

Allahumma baa’id bainii wabaina khathaayaaya kamaa baa’adta bainal masyriqi wa maghribi, allahumma naqinii min khathaayaaya kamaa yunaqats tsaubul abyadhu minad dana. Allahumaghsilnii min khathaayaaya bil maa’i wats tsalji

Artinya: Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es.

3. Membaca Surat Al fatihah

Setelah melaksanakan takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah, selanjutnya membaca surat al fatihah.

4 dari 5 halaman

Tata Cara Sholat Tahajud Berikutnya

4. Membaca Surat dalam Alquran

Setelah membaca surat al fatihah, selanjutnya membaca surat Alquran. Rasullullah SAW biasanya membaca surat-surat yang panjang.

5. Ruku’ dengan Tuma’ninah

Setelah membaca surat Alquran, selanjutnya yaitu melakukan rukuk dengan tumaninah sambal membaca doa:

Subhaana robbiyal adhiimi 3x

Artinya : Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung

6. I’tidal dengan Tuma’ninah Sambil Membaca doa i’tidal

Melakukan i’tidal dengan tuma’ninah sambil membaca doa i’tidal:

Robbanaa walakal hamdu

Artinya : Wahai Tuhan kami, bagiMu segala puji

7. Sujud dengan Tuma’ninah Sambil Membaca Doa Sujud

Subhaana robbiyal ‘a’la wabihamdih 3x

Artinya :Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi dan segala puji bagiNya

8. Mengulang Gerakan Seperti Rakaat Pertama

9. Pada Tahiyat Akhir, Membaca Doa Tahiyat Akhir

Membaca doa tahiyat akhir, yaitu:

Attahiyaatul mubarokaatush sholawatut toyyibatulillah Assalamu’alaika ayyuhan nabiyyu warohmatullohi wabarokaatuhAssalamualaina wa ‘alaa ‘ibaadil laahish shoolihinAsyhadu anlaa ilaaha il llaoh wa asyhadu anna muhammadar rosullullahAllahumma sholli ‘alaa sayyidina muhammadin wa ‘alaa alsli sayyidina ibroohimWa barik ‘alaa sayyidina Muhammad wa ‘alaa aali sayyidina Muhammad kamaa baarokta ‘ala sayyidina ibroohim wa a’alaa aali sayyidina ibroohimFil ‘aalamiina innaka hamiidunmajid.

10. Melakukan Gerakan Salam dengan Tengok ke Arah Kanan dan ke Arah Kiri

5 dari 5 halaman

Doa Shalat Tahajud

Setelah salam disunahkan membaca bacaan wirid, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istigfar, kemudian membaca doa sholat tahajud. Berikut doa sholat tahajud:

Allaahumma lakal hamdu anta qayyimus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu anta malikus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. wa lakal hamdu antal haqqu, wa wa’dukal haqqu, wa liqaa’uka haqqun, wa qauluka haqqun, wal jannatu haqqun, wannaaru haqqun, wannabiyyuuna haqqun, wa muhammadun shallallaahu ‘alaihi wasallama haqqun wassaa’atu haqqun.

Allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa ‘alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfirlii maa qaddamtu, wa maa akh-khartu, wa maa asrartu, wa maa a’lantu, wa maa anta a’lamu bihiminnii. antal muqaddimu, wa antal mu’akhkhiru, laa ilaaha illaa anta, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.

Arti dari Doa Sholat Tahajud

“Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penguasa (raja) langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi serta makhluk yang ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah Yang Hak (benar),janji-Mu lah yang benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, perkataan-Mu benar, surga itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para nabi itu benar, Nabi Muhammad saw itu benar, dan hari kiamat itu benar(ada).

Wahai Allah! Hanya kepada-Mu lah aku berserah diri, hanya kepada-Mu lah aku beriman, hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali, hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku, dan hanya kepada-Mu lah aku berhukum. Oleh karena itu ampunilah segala dosaku, yang telah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. tak ada Tuhan selain Engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.”

(mdk/nof)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami