Saleh Partaonan Daulay
Saleh Partaonan Daulay Birokrat

Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA adalah salah seorang aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah Selengkapnya